ScooterGo1
מידות
 רוחב: 54 ס"מ.
 אורך: 59 ס"מ - ידית מקופלת.
          78 ס"מ - ידית פתוחה.
          תוספת 48 ס"מ לאורך המיטה.
 גובה:  95 ס"מ.   
משקל עצמי כולל מצברים
80 ק"ג
משקל נשיאה מירבי מומלץ
200 ק"ג
מטען
פנימי
מהירות נסיעה מירבית
3 קמ"ש (הליכה מהירה) - מבוקרת


מתקן חשמלי לשינוע מיטות

​​​​​​​​​​​​​​ScooterGo1  שינוע חשמלי לעידן חדש קלנועית, קלנועיות, השכרת קלנועית 054-7404903

"מוקי 1" - מתקן חשמלי לשינוע מיטות

מתקן חשמלי לשינוע

-מיועד לסייע לסגל מוסדי בשינוע מיטות רגילות במתחם בית החולים.
-חוסך מאמץ בהפעלת כוח פיסי בעת העברת מיטה.
-נסיעה אחידה במישור, מידרון ועליה.
-אינו מדרדר בירידות ועליות.