​​​​​​​​​​​​​​ScooterGo1  שינוע חשמלי לעידן חדש

קלנועית, קלנועיות, השכרת קלנועית

מטריה למוצרים שונים

אוחז מטריות אוניברסאלי 
להגנה מפני גשם ושמש

מטריה למוצרים שונים
מטריה למוצרים שונים
מטריה למוצרים שונים

- קל מאוד להרכבה ופרוק.
- נאחז בקליפס או הברגה בכל בצינור או פרופיל.
- תכונות המוצר נישמרות גם לאחר ההרכבה.
לא נחשפים לשמש בקיץ, לא נירטבים מגשם.

מטריה למוצרים שונים
מטריה למוצרים שונים
מטריה למוצרים שונים
מטריה למוצרים שונים