ScooterGo1
מטריה למוצרים שונים
מטריה למוצרים שונים
מטריה למוצרים שונים
מטריה למוצרים שונים
מטריה למוצרים שונים
מטריה למוצרים שונים

​​​​​​​​​​​​​​ScooterGo1  שינוע חשמלי לעידן חדש קלנועית, קלנועיות, השכרת קלנועית 054-7404903

אוחז מטריות אוניברסאלי 
להגנה מפני גשם ושמש

מטריה למוצרים שונים
מטריה למוצרים שונים

- קל מאוד להרכבה ופרוק.

- נאחז בקליפס או הברגה בכל בצינור או פרופיל.

- תכונות המוצר נישמרות גם לאחר ההרכבה.

לא נחשפים לשמש בקיץ, לא נירטבים מגשם.